Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh thu BCG 2021

Bamboo Capital ‘chơi lớn’: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng năm 2021, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Bamboo Capital ‘chơi lớn’: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng năm 2021, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

16/05/2021 08:31:05 AM

Tại ĐHCĐ 2021, Ban lãnh đạo của Bamboo Capital đã khiến tất cả cổ đông trầm trồ khi tự tin đặt ra những mục tiêu kinh doanh cực cao: doanh thu thuần hợp nhất 5.375 tỷ đồng (tăng 289,76% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế 1.007,9 tỷ đồng (tăng 302,5% so với năm 2020).

Tags: bamboo capital , bcg , Nguyễn Hồ Nam , Chủ tịch Bamboo Capital , doanh thu BCG 2021