Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh nghiệp thành lập

Số doanh nghiệp thành lập mới xuống thấp nhất 1 thập kỷ

Số doanh nghiệp thành lập mới xuống thấp nhất 1 thập kỷ

02/10/2021 10:38:54 AM

Trong tháng 9, chỉ có 3.899 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên cả nước, thấp nhất hơn 1 thập kỷ qua. Số vốn đăng ký cũng xuống thấp nhất 5 năm khi chỉ đạt 62.432 tỷ đồng.

Tags: doanh nghiệp thành lập , đăng ký kinh doanh

Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

01/03/2015 03:33:00 PM

Cả nước có 13766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 23,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tags: doanh nghiệp , doanh nghiệp đăng ký mới , doanh nghiệp thành lập , tạo việc làm , doanh nghiệp giải thể , doanh nghiệp gặp khó khăn