Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh nghiệp rủi ro

Những doanh nghiệp nào có thể trở thành đối tượng bị tăng cường rà soát, kiểm tra liên quan thuế GTGT kể từ tháng 6 này?

Những doanh nghiệp nào có thể trở thành đối tượng bị tăng cường rà soát, kiểm tra liên quan thuế GTGT kể từ tháng 6 này?

18/06/2022 08:32:00 AM

Đó là các doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc tài sản cố định rất thấp, doanh nghiệp nộp và rút tiền ngân hàng ngay trong ngày hay một doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng lượng tồn kho không tương xứng hoặc không có kho hàng,...

Tags: thuế giá trị gia tăng , thất thu thuế , doanh nghiệp rủi ro