Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Chuyên gia Fulbright hiến kế giải quyết thực trạng startup Việt dù có ý tưởng nhưng mãi không lớn lên được

Chuyên gia Fulbright hiến kế giải quyết thực trạng startup Việt dù có ý tưởng nhưng mãi không lớn lên được

10/05/2019 08:11:00 AM

Để phát triển những cụm ngành đổi mới này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành cho rằng cần chú ý tới 4 nhân tố gồm: Điều kiện nhân tố, Điều kiện cầu, Bối cảnh cạnh tranh, Thể chế hỗ trợ.

Tags: nguyễn xuân thành , Phát triển Doanh nghiệp , doanh nghiệp công nghệ , Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam , Ngôn ngữ lập trình , doanh nghiệp đầu tư

Chuyên gia Fulbright: Nhờ nhân tố này, Việt Nam có thể có cơ hội thoát nhanh khỏi bẫy thu nhập trung bình, mà không cần chờ tới 30-50 năm như lộ trình "truyền thống"

Chuyên gia Fulbright: Nhờ nhân tố này, Việt Nam có thể có cơ hội thoát nhanh khỏi bẫy thu nhập trung bình, mà không cần chờ tới 30-50 năm như lộ trình "truyền thống"

09/05/2019 12:52:00 PM

Một chặng đường này thường kéo dài 30 năm đến 50 năm nhưng cơ hội trong giai đoạn hiện nay đó là sự đi lên, lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ cho phép các nền kinh tế không phải đi theo từng bước trong cả một lộ trình 30-50 năm.

Tags: bẫy thu nhập , bẫy thu nhập trung bình , doanh nghiệp công nghệ , tăng trưởng GDP , nguyễn xuân thành , Phát triển Doanh nghiệp , Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ ra tuyên bố phát triển doanh nghiệp công nghệ

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ ra tuyên bố phát triển doanh nghiệp công nghệ

10/03/2019 01:51:56 PM

Sắp tới, tại diễn đàn về “Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam”, Việt Nam sẽ tuyên bố phát triển doanh nghiệp công nghệ. Theo đó, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ ứng dụng công nghệ của mình để giải các bài toán Việt Nam.

Tags: Phát triển Doanh nghiệp , doanh nghiệp công nghệ , ứng dụng công nghệ , thủ tướng chính phủ , Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam