Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đỗ Thị Quỳnh Trang

Tập đoàn Masan bổ nhiệm Tân Giám đốc Tài chính, có thâm niên làm việc ở các tập đoàn kiểm toán nhóm Big4

Tập đoàn Masan bổ nhiệm Tân Giám đốc Tài chính, có thâm niên làm việc ở các tập đoàn kiểm toán nhóm Big4

12/20/2021 12:55:00 PM

Trong giai đoạn phát triển mới của Công ty, bà Đỗ Thị Quỳnh Trang sẽ dẫn dắt Bộ phận Tài chính Tập đoàn Masan. Người tiền nhiệm, ông Michael H. Nguyễn sẽ tập trung phát triển các sáng...

Tags: masan, CFO, Đỗ Thị Quỳnh Trang