Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đỗ đại học top đầu

Loạt idol "tóp tóp" đã triệu follow còn học giỏi: Người đỗ đại học top đầu thế giới, người thủ khoa đầu ra Ngoại giao

Loạt idol "tóp tóp" đã triệu follow còn học giỏi: Người đỗ đại học top đầu thế giới, người thủ khoa đầu ra Ngoại giao

18/04/2022 08:00:30 AM

Những TikToker này không chỉ tài năng mà còn có trình độ học vấn đáng nể cùng loạt thành tích khủng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tags: đỗ đại học , đỗ đại học top đầu , thủ khoa đầu ra , trình độ học vấn , luật quốc tế , học viện ngoại giao , cuộc sống thường ngày