Tin tức, bài viết mới nhất về :

định giá startup

Định giá startup: Shark Hưng tin vào sự cảm tính, Shark Phi nhìn về con người, Shark Việt quan tâm nhất là tầm nhìn của founder

Định giá startup: Shark Hưng tin vào sự cảm tính, Shark Phi nhìn về con người, Shark Việt quan tâm nhất là tầm nhìn của founder

6/15/2019 8:46:25 AM

Chia sẻ từ các Shark trong chương trình Shark Tank mùa 3, thì con người và chiến lược thực thi chính là những yếu tố đầu tiên mà họ quan tâm khi định giá startup chứ không phải ý tưởng...

Tags: định giá startup, Shark Tank mùa 3, Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Nguyễn Thanh Việt, định giá trong Shark Tank