Tin tức, bài viết mới nhất về :

điều cần làm

5 điều cần làm trong 90 ngày đầu tiên

5 điều cần làm trong 90 ngày đầu tiên

1/26/2015 7:50:00 PM

Dưới đây là 5 điều Mary Barra đã chia sẻ trên trang LinkedIn của mình để giúp mọi người có thể tập trung tốt nhất vào công việc đang làm.

Tags: điều cần làm, CEO GM, General Motors, Mary Barra, ceo mary barra, khách hàng, giám đốc, quản trị, đồng nghiệp, phát triển sự nghiệp