Tin tức, bài viết mới nhất về :

Điều cần làm

5 điều cần làm trong 90 ngày đầu tiên

5 điều cần làm trong 90 ngày đầu tiên

26/01/2015 07:50:00 PM

Dưới đây là 5 điều Mary Barra đã chia sẻ trên trang LinkedIn của mình để giúp mọi người có thể tập trung tốt nhất vào công việc đang làm.

Tags: điều cần làm , CEO GM , General Motors , Mary Barra , ceo mary barra , khách hàng , giám đốc , quản trị , đồng nghiệp , phát triển sự nghiệp