Tin tức, bài viết mới nhất về :

David Goldberg

David Goldberg - 'Người đàn ông đầu tiên' của thung lũng Silicon

David Goldberg - 'Người đàn ông đầu tiên' của thung lũng Silicon

5/14/2015 8:56:04 AM

Chồng của Sheryl Sandberg – COO Facebook - là biểu tượng về bình đẳng giới trong thế giới công nghệ.

Tags: thung lũng Silicon, Thế giới công nghệ, COO facebook, David Goldberg, người đàn ông, lãnh đạo cao cấp, mức lương cao