Tin tức, bài viết mới nhất về :

đầu tư toàn xã hội

Nhu cầu đầu tư phát triển tăng hơn 20 lần, nhưng ngân sách hiện chỉ đáp ứng được 30%

Nhu cầu đầu tư phát triển tăng hơn 20 lần, nhưng ngân sách hiện chỉ đáp ứng được 30%

3/7/2016 3:50:35 PM

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển do các bộ, ngành, địa phương đề xuất khoảng 4.000.000 tỉ đồng, gấp 20,5 lần kế hoạch năm 2015 và gấp 2,1 lần khả năng cân đối vốn của ngân sách nhà nước.

Tags: ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, bùi quang vinh, cân đối ngân sách, chi thường xuyên, đầu tư toàn xã hội, ngân sách trung ương