Tin tức, bài viết mới nhất về :

đặt hy vọng

Đời người có 3 không nói, 3 không làm và 3 không chơi: Sống được tôn trọng hay bị coi thường đều là do chính bạn mà ra!

Đời người có 3 không nói, 3 không làm và 3 không chơi: Sống được tôn trọng hay bị coi thường đều là do chính bạn mà ra!

4/24/2019 8:27:50 AM

Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế khôn ngoan, không bao giờ phạm vào 3 HẠI sau đây.

Tags: đối nhân xử thế, lòng tự trọng, chất lượng cuộc sống, đặt hy vọng

6 kiểu người không nên hợp tác, 7 kiểu người không cần kết giao

6 kiểu người không nên hợp tác, 7 kiểu người không cần kết giao

5/8/2018 8:00:00 PM

Có những người bạn sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ, nhưng cũng có vài kiểu người càng thân cận sẽ càng khiến ta "tụt dốc không phanh".

Tags: đặt hy vọng

Này 2018, hãy đối tốt với chúng tôi một chút nhé

Này 2018, hãy đối tốt với chúng tôi một chút nhé

1/2/2018 10:08:00 PM

Chúng ta được quyền hy vọng và nên đặt hy vọng đó vào một người bạn mới - người tiếp tục sứ mệnh 2018, người sẽ cho chúng ta thêm thời gian thực hiện những gì còn chưa trọn vẹn.

Tags: đặt hy vọng