Tin tức, bài viết mới nhất về :

đạo quân

Giả thuyết mới: Night King đang cưỡi rồng tới đánh phá King's Landing

Giả thuyết mới: Night King đang cưỡi rồng tới đánh phá King's Landing

4/27/2019 7:03:00 PM

Đây là lý do tại sao Viserion chưa xuất hiện trước cổng Winterfell.

Tags: game of thrones, anh hùng, giả thuyết, vũ khí, đạo quân