Tin tức, bài viết mới nhất về :

đánh trẻ con

Trẻ con càng đánh mắng càng chống đối, phương pháp sau sẽ giúp phụ huynh “cảm hóa” được chúng

Trẻ con càng đánh mắng càng chống đối, phương pháp sau sẽ giúp phụ huynh “cảm hóa” được chúng

2/28/2016 4:03:00 PM

Không cần phải cho roi cho vọt, phụ huynh vẫn có thể đưa chúng vào khuôn khổ bằng chính những câu nói khôn ngoan nhất của mình.

Tags: đánh mắng con, dạy con, lời nói, khuyên bảo, mắng trẻ, đánh trẻ con, phụ huynh dạy con, trẻ chống đối, mặt đối mặt