Tin tức, bài viết mới nhất về :

đánh thuế lũy tiến

Thêm thuế bất động sản, nhà có rẻ hơn hay chúng tôi lại khóc ròng vì giá trên trời?

Thêm thuế bất động sản, nhà có rẻ hơn hay chúng tôi lại khóc ròng vì giá trên trời?

3/21/2022 1:20:29 PM

Thêm thuế bất động sản là thêm gánh nặng cho những người thực sự muốn mua nhà để ở.

Tags: bất động sản, người sử dụng, giá trên trời, đất nông nghiệp, đánh thuế lũy tiến

Dự luật đánh thuế tài sản lũy tiến, miễn thuế cho người nghèo

Dự luật đánh thuế tài sản lũy tiến, miễn thuế cho người nghèo

6/27/2018 7:01:00 PM

Đánh thuế lũy tiến với khởi điểm rất thấp và phải cộng dồn nhà và đất khi đánh thuế, không thể cào bằng với người có thu nhập thấp...

Tags: đánh thuế lũy tiến, người có thu nhập thấp, Bộ Tài chính, Viện Chiến lược, tổng thu ngân sách, bất động sản, thị trường bất động sản