Tin tức, bài viết mới nhất về :

danh mục chất cấm

Đề xuất thêm 1 chất tạo nạc vào danh mục chất cấm

Đề xuất thêm 1 chất tạo nạc vào danh mục chất cấm

11/14/2016 1:51:00 PM

Cục Chăn nuôi vừa đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm. Tuy nhiên, hiện nay duy nhất tại Trung Quốc cho phép được sử dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Tags: chất tạo nạc, danh mục chất cấm, Cục Chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm thức ăn