Tin tức, bài viết mới nhất về :

đánh giá thiệt hại

Vì sao Facebook hầu như không giúp được gì khi tài khoản của bạn bị hack?

Vì sao Facebook hầu như không giúp được gì khi tài khoản của bạn bị hack?

8/4/2019 9:38:37 AM

Hàng tỷ người dùng hầu như không bao giờ liên hệ và yêu cầu gì với Facebook khi tài khoản của họ bị hack hoặc bị xâm phạm. Vì sao vậy? Tất cả những gì họ nhận được thường chỉ là "Câu hỏi...

Tags: tài khoản facebook, đánh giá thiệt hại, chặn quảng cáo, CEO Mark Zuckerberg