Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hiệp hội sắt thép

Hà Nội công khai danh sách 23 doanh nghiệp nợ 1.200 tỷ đồng tiền thuế

Hà Nội công khai danh sách 23 doanh nghiệp nợ 1.200 tỷ đồng tiền thuế

06/07/2015 11:21:08 AM

Đứng đầu bảng danh sách nợ đọng tiền thuế TNDN và giá trị gia tăng là Công ty CP Sông Đà - Thăng Long, với số nợ đọng thuế lên tới hơn 375 tỷ đồng.

Tags: cục thuế hà nội , tổng cục thuế , công khai danh sách , nợ thuế , 23 doanh nghiệp nợ 1.200 tỷ , 1.200 tỷ đồng tiền thuế , tiền thuế , ngành thuế , Bộ Tài chính , nợ đọng thuế