Tin tức, bài viết mới nhất về :

cộng điểm ưu tiên

Agribank đột ngột dừng ưu tiên tuyển người nhà

Agribank đột ngột dừng ưu tiên tuyển người nhà

10/27/2015 4:01:00 PM

Hội đồng Thành viên Agribank quyết định dừng chính sách tuyển dụng ưu tiên cộng điểm.

Tags: ưu tiên cộng điểm, Ngân hàng Nông nghiệp, thông báo tuyển dụng, cộng điểm ưu tiên, người nhà