Tin tức, bài viết mới nhất về :

con ngwoif

Ngày Nước thế giới năm 2016 có thông điệp gì?

Ngày Nước thế giới năm 2016 có thông điệp gì?

3/22/2016 8:17:45 AM

Ngày 22/3 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước thế giới. Ngày Nước thế giới năm 2016 có chủ đề là “Nước và Việc làm”.

Tags: Liên hợp quốc, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, điều kiện tiên quyết, nguồn nước, bảo vệ, con ngwoif, sinh tồn