Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cổ tức ngân hàng

​Cổ tức thấp: Mừng hơn lo

​Cổ tức thấp: Mừng hơn lo

22/04/2015 02:33:41 PM

Một số chuyên gia cho rằng cổ tức ngân hàng được chia quá thấp là động lực cần thiết để các NH tăng cường năng lực tài chính, đẩy mạnh tái cơ cấu.

Tags: cổ tức ngân hàng , năng lực tài chính , chia cổ tức , ngân hàng nhà nước , Đề án tái cơ cấu , tái cơ cấu , NH Nhà nước , xử lý nợ

Ngân hàng triền miên không cổ tức

Ngân hàng triền miên không cổ tức

20/04/2015 08:44:50 AM

Xét về năng lực tạo lợi ích cho cổ đông, hệ thống ngân hàng đang kém cỏi nhất trong nhiều năm qua...

Tags: ngân hàng , hệ thống ngân hàng , ngân hàng thương mại , Đại hội đồng cổ đông , chia cổ tức , sáp nhập ngân hàng , Nam A Bank , cổ tức ngân hàng