Tin tức, bài viết mới nhất về :

cổ phiếu TTC Sugar

Chủ tịch Thành Thành Công - Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 120 tỷ đồng cổ phiếu của TTC Sugar

Chủ tịch Thành Thành Công - Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 120 tỷ đồng cổ phiếu của TTC Sugar

3/27/2020 9:10:48 AM

Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công dự định sẽ đổ ra 120 tỷ đồng để mua vào 10 triệu cổ phiếu của TTC Sugar. Theo đó, cộng với số cổ phiếu trước đó mà vợ và con gái...

Tags: ttc sugar, Thành Thành Công, ông Đặng Văn Thành, cồ phiếu TTC Sugar