Tin tức, bài viết mới nhất về :

cơ hội Mông Cổ

Mông Cổ - mảnh đất của những cơ hội bị bỏ lỡ

Mông Cổ - mảnh đất của những cơ hội bị bỏ lỡ

6/13/2016 9:14:00 AM

Phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc, nền kinh tế đang chững lại của Mông Cổ đối mặt với thách thức to lớn như suy giảm đầu tư nước ngoài và nợ tăng.

Tags: mông cổ, cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh, cơ hội Mông Cổ