Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chuyện ngụ ngôn

Câu chuyện ngụ ngôn từ đức Đạt Lai Lạt Ma này có thể thay đổi hoàn toàn phong cách quản trị của bất kỳ doanh nhân nào!

Câu chuyện ngụ ngôn từ đức Đạt Lai Lạt Ma này có thể thay đổi hoàn toàn phong cách quản trị của bất kỳ doanh nhân nào!

04/04/2017 10:55:00 AM

Chỉ nhờ vào câu chuyện ngụ ngôn ngắn này mà quản lý cao cấp của LinkedIn thay đổi hẳn phong cách quản trị của mình.

Tags: Đạt Lai Lạt Ma , doanh nhân , phong cách quản trị , chuyện ngụ ngôn