Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chương trình đào tạo đại học

Xúc phạm người khác trên mạng, có thể bị buộc thôi học

Xúc phạm người khác trên mạng, có thể bị buộc thôi học

13/04/2016 07:52:21 PM

Đó là một trong nhiều nội dung của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Tags: chương trình đào tạo đại học , đào tạo đại học , mạng xã hội , xúc phạm nhân phẩm , Cơ sở giáo dục đại học , sử dụng ma túy , môi giới mại dâm , buôn bán vũ khí

Nghiêm cấm sinh viên uống rượu bia khi đến trường

Nghiêm cấm sinh viên uống rượu bia khi đến trường

12/04/2016 10:25:09 AM

Ngoài ra, trong quy chế này cũng nêu rõ những nhiệm vụ và quyền hạn sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Tags: chương trình đào tạo , chương trình đào tạo đại học , đào tạo đại học , hệ chính quy , uống rượu bia , cán bộ quản lý , giáo dục đại học , tệ nạn xã hội , trình độ Đại học , bộ giáo dục