Tin tức, bài viết mới nhất về :

chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam

Chuỗi cho vay cầm cố F88 bắt tay ngân hàng, nhắm đối tượng cho vay là tiểu thương và lao động thu nhập thấp

Chuỗi cho vay cầm cố F88 bắt tay ngân hàng, nhắm đối tượng cho vay là tiểu thương và lao động thu nhập thấp

12/9/2021 3:55:00 PM

Một đơn vị dày vốn, một đơn vị có tệp khách hàng rộng với 500 phòng giao dịch. Cái bắt tay giữa F88 và CIMB nhắm vươn rộng tệp khách hàng tới những đối tượng không thỏa mãn các tiêu chí...

Tags: f88, cầm đồ, chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam, tiểu thương