Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người cực thành công

Đề xuất đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

Đề xuất đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

10/12/2015 02:44:38 PM

HĐND Đà Nẵng nhận được những ý kiếTại phiên họp sáng nay, đại biểu Trần Văn Lĩnh đề xuất, HĐND TP Đà Nẵng nên nghiên cứu đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh.n xem xét đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh.

Tags: Nguyễn Bá Thanh , cầu sông Hàn , TP Đà Nẵng , chủ tịch HĐND đà nẵng , ông Nguyễn Bá Thanh