Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chủ nợ quốc tế

IMF chưa quyết định tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

IMF chưa quyết định tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

15/01/2016 07:20:00 PM

IMF mới quyết định có tham gia đóng góp vào chương trình cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp hay không.

Tags: hy lạp , cứu trợ hy lạp , imf , nợ công Hy Lạp , chủ nợ , chủ nợ quốc tế