Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tăng viện phí, có tăng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh?

Tăng viện phí, có tăng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh?

2/27/2016 7:38:15 PM

Phần lớn người dân đều băn khoăn, việc các bệnh viện tăng viện phí như thế có đồng nghĩa với việc tăng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hay không?

Tags: Tăng viện phí, dịch vụ khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, sức khỏe nhân dân, khám chữa bệnh, Chăm sóc sức khỏe nhân dân