Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO Bitour

Nhờ mô hình độc đáo, một công ty du lịch nhỏ bé vẫn kiên định cầm cự, giữ lại toàn bộ nhân sự và tin rằng sau dịch sẽ "hái trái ngọt"

Nhờ mô hình độc đáo, một công ty du lịch nhỏ bé vẫn kiên định cầm cự, giữ lại toàn bộ nhân sự và tin rằng sau dịch sẽ "hái trái ngọt"

4/13/2020 3:24:00 PM

Dù chỉ là doanh nghiệp du lịch nhỏ và đang gặp nhiều khó khăn, nhưng theo CEO Nguyễn Ngọc Thư của Bitour, cô vẫn không muốn sa thải nhân sự, bởi trải qua nhiều khó khăn cô càng thấu hiểu...

Tags: Bitour, Nguyễn Ngọc Thư, CEO Bitour, trekking Tà Năng