Tin tức, bài viết mới nhất về :

cập nhật instagram

Facebook hợp nhất Instagram và Messenger

Facebook hợp nhất Instagram và Messenger

8/17/2020 1:39:39 PM

Facebook muốn có một ứng dụng nhắn tin duy nhất. Người dùng Instagram, WhatsApp và Messenger sẽ sớm có thể nhắn tin qua lại với nhau.

Tags: ứng dụng nhắn tin, cập nhật instagram, tính năng mới, ứng dụng Messenger, mạng xã hội