Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cán bộ khoa học

Câu trả lời cho “Hơn 24 nghìn tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?”

Câu trả lời cho “Hơn 24 nghìn tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?”

11/06/2015 03:46:17 PM

Thống kê của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho thấy hiện nay ở Việt Nam đang có hơn 24,5 nghìn tiến sĩ, trong đó có khoảng 12,3 nghìn tiến sĩ đang nghiên cứu khoa học.

Tags: nghiên cứu khoa học , cán bộ khoa học , tiến sĩ , tin khoa học , nghiên cứu phát triển , trình độ ĐH , kinh tế nhà nước , trình độ cao