Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cái lỗ

Sự thật: Mỗi ổ khóa đều có một cái lỗ siêu nhỏ. Chúng tồn tại để làm gì?

Sự thật: Mỗi ổ khóa đều có một cái lỗ siêu nhỏ. Chúng tồn tại để làm gì?

21/02/2017 08:01:00 PM

Mục đích tồn tại của những cái lỗ này là gì nhỉ? Câu trả lời sẽ được bật mí.

Tags: ổ khóa , sự thật , cái lỗ , câu hỏi , đời sống , khoa học