Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cái giá

Cái giá phải trả cho sự miễn phí của Evernote

Cái giá phải trả cho sự miễn phí của Evernote

15/12/2016 04:08:34 PM

Đã đến lúc bạn cần xóa tài khoản Evernote của mình, vì quyền riêng tư cá nhân trước kia đã không còn nữa...

Tags: quyền riêng tư , tính năng mới , chính sách , ứng dụng , xâm phạm , cá nhân , evernote , cái giá , phải trả , công nghệ , bảo mật , ghi chú , ghi chép , xóa tài khoản