Tin tức, bài viết mới nhất về :

Byju’s

Mua lại 15 công ty trong 6 năm, ‘kỳ lân’ edtech giá trị nhất thế giới ngày càng thua lỗ

Mua lại 15 công ty trong 6 năm, ‘kỳ lân’ edtech giá trị nhất thế giới ngày càng thua lỗ

17/09/2022 09:16:00 AM

Byju's ghi nhận khoản lỗ tăng lên 45,6 tỷ rupee từ 3,1 tỷ rupee vào năm trước đó, do chi phí hoạt động tăng hơn 2 lần.

Tags: công ty công nghệ , kết quả kinh doanh , năm tài chính , nhà sáng lập , nhà cung cấp dịch vụ , Giáo dục trực tuyến , Byju’s