Tin tức, bài viết mới nhất về :

bức tranh ngân hàng

[Chart] Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây

[Chart] Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây

6/7/2015 8:29:23 PM

So với đầu năm 2013, tổng tài sản và vốn tự có của hệ thống tăng xấp xỉ 30%. Nợ xấu có đặc điểm chung là tăng ở các tháng đầu năm rồi đột ngột giảm mạnh vào cuối năm. Tỷ lệ an toàn vốn...

Tags: ngân hàng, bức tranh ngân hàng, tổng tài sản, vốn tự có, ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng, vốn điều lệ, hệ thống ngân hàng, phương tiện thanh toán, cấp tín dụng, thị trường