# BizGreen

Ấn tượng chương trình ‘Tương lai xanh’ của Unilever: Đã thu được 12.000 tấn rác thải nhựa, tạo việc làm cho 1.500 lao động ve chai

Ấn tượng chương trình ‘Tương lai xanh’ của Unilever: Đã thu được 12.000 tấn rác thải nhựa, tạo việc làm cho 1.500 lao động ve chai

Nhằm tạo ra những sản phẩm vừa mang công năng hiệu quả, lại vừa lành tính với môi trường - từ công tác khai thác, sản xuất đến tiêu dùng, ngành hàng Chăm sóc gia đình Unilever đang đưa ra hàng loạt sáng kiến, giải pháp ấn tượng.

Xem tiếp >>