# BizGreen

Xe điện đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên dầu mỏ, hàng tỷ USD rót vào ngành công nghiệp khai thác mỗi năm không biết đi đâu về đâu?

Xe điện đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên dầu mỏ, hàng tỷ USD rót vào ngành công nghiệp khai thác mỗi năm không biết đi đâu về đâu?

Sự phát triển phổ biến của xe ô tô điện làm tăng nguy cơ tiêu thụ dầu mỏ bị trì trệ trong những thập kỷ tới.

Xem tiếp >>

Tiêu điểm