# Thập kỷ thương trường

5 năm nữa, Viettel IDC sẽ là một anh chàng 30 tuổi, gánh sứ mệnh kiến tạo hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia

“Chúng tôi chọn cách ít ai muốn nhưng sẽ có chuẩn bị tốt. Dậy sớm, chuẩn bị tốt hơn thì dĩ nhiên sẽ đi nhanh hơn” – GĐ Hoàng Văn Ngọc nói về triết lý giúp Viettel IDC tiên phong trên thị trường Dữ liệu và Điện toán đám mây.