Tin tức, bài viết mới nhất về :

bộ trưởng Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói về khát vọng xây dựng một “cường quốc nông nghiệp sinh thái"

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói về khát vọng xây dựng một “cường quốc nông nghiệp sinh thái"

11/23/2021 10:05:11 AM

"Khi đó Việt Nam sẽ là cường quốc về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm của thế giới thay vì chỉ xuất khẩu sản phẩm thô, làm gia công, giá...

Tags: bộ trưởng Lê Minh Hoan