Tin tức, bài viết mới nhất về :

bỏ trứng vào giỏ

Bỏ hết trứng vào một giỏ, và trông chừng cái giỏ đó

Bỏ hết trứng vào một giỏ, và trông chừng cái giỏ đó

9/4/2015 11:03:52 AM

Vua thép Andrew Carnegie: Thay vì bỏ trứng vào nhiều giỏ, Carnegie khuyến khích: Bỏ hết trứng vào một giỏ, và trông chừng nó!

Tags: quản trị rủi ro, đối thủ cạnh tranh, Andrew Carnegie, bỏ trứng vào giỏ