Tin tức, bài viết mới nhất về :

bộ gen

Bước tiến sinh học này có thể cứu đói hàng trăm triệu người trong tương lai

Bước tiến sinh học này có thể cứu đói hàng trăm triệu người trong tương lai

4/4/2016 1:56:46 PM

Các nhà nghiên cứu đã giải mã thành công bộ gen của đậu phộng (hay lạc) và những anh em cổ xưa của chúng, điều có thể giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực...

Tags: nhà khoa học, Di truyền học, nhiễm sắc thể, bộ gen, củ lạc, đậu phộng