Tin tức, bài viết mới nhất về :

biện pháp kiểm soát vốn

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ 2005

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ 2005

10/31/2015 3:40:00 PM

Đồng nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ 2005, khi Trung Quốc bắt đầu xóa bỏ chế độ neo đồng nội tệ vào USD. Nguyên nhân là do NHTW Trung Quốc (PBOC) tuyên bố biện pháp mới nhằm nới lỏng...

Tags: nhân dân tệ, NHTW Trung Quốc, kiểm soát vốn, tỷ giá tham chiếu, nhà đầu tư, hệ thống thanh toán, thanh toán quốc tế, quỹ tiền tệ quốc tế, biện pháp kiểm soát vốn, Thị trường tài chính