Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ban tay midas

Bàn tay Midas của vua bánh mì

Bàn tay Midas của vua bánh mì

16/12/2016 12:06:10 PM

Từ một thiếu gia trở thành phu kéo xe, ông Kao Siêu Lực đi bán gạo, bột mì… rồi thành danh với Đức Phát và cũng tan nát vì Đức Phát, nhưng rồi, ông lại trở thành vua bánh mì với ABC nhờ bàn tay và khối óc thiên phú.

Tags: ban tay midas , Vua bánh mì , kao siêu lực