Bác đề nghị taxi truyền thống nộp thuế giống Uber, Grab

14/03/2017 08:40 AM | Xã hội

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời Hiệp hội Taxi Tp.HCM về chính sách thuế đối với hoạt động taxi...

Theo đó, tại công văn này, Bộ Tài chính cho ý kiến về kiến nghị cho doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đã hướng dẫn với Uber, Grab hoặc cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% thay vì 10% như hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế hiện hành áp dụng thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp về mức thuế suất, điều kiện ưu đãi đầu tư, chế độ miễn, giảm thuế… Doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Phương pháp tỷ lệ trên doanh thu tính thuế chỉ áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, tổ chức không phải là doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp….

Về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính dẫn luật và cho rằng theo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thì thuế suất thuế giá trị gia tăng dần được quy về áp dụng thống nhất 10%, thuế suất 5% chỉ áp dụng với hàng hoá thiết yếu và thuế suất 0% áp dụng với mặt hàng xuất khẩu.

“Do vậy, kiến nghị của taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng với 5% là không có cơ sở”, Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu của ngành thuế, tại địa bàn Tp.HCM, trong số 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn thì hai doanh nghiệp phát sinh số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, không phát sinh số thuế giá trị gia tăng phải nộp (Công ty TNHH du lịch Mai Linh, du lịch Thành Bưởi), một số có mức nộp thuế dưới 3% (Gia Định, Sài Gòn Tourist, hợp tác xã vận tải số 10).

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều có mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/doanh thu hoặc không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, mức tỷ lệ nộp khoảng 0,01% đến 0,06%. Riêng Công ty Ánh Dương mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,97%/doanh thu, tương đương mức khoán của Uber.

Đối với kiến nghị doanh thu tính thuế đối với Grab, Uber và nhà đầu tư hợp tác với Grab, Uber phải trên cơ sở 100% doanh thu, Bộ Tài chính cho biết, toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đều phải kê khai, nộp thuế.

Đối với từng tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu có nghĩa vụ nộp thuế trên phần doanh thu được chia sẻ theo thoả thuận hợp tác.

Cũng theo Bộ Tài chính, nếu xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý vì trong số 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng, Uber chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải, phần còn lại 80% doanh thu vận tải được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber theo thoả thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh.

“Tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng. Do đó, đề nghị thực hiện theo quy định”, Bộ Tài chính nêu.

Theo Khánh Linh

Cùng chuyên mục
XEM