Tin tức, bài viết mới nhất về :

Baby steps

Không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm, miễn là đừng bao giờ dừng lại

Không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm, miễn là đừng bao giờ dừng lại

19/05/2015 08:44:00 AM

Tại sao lại không tập trung và thực hiện những việc nhỏ mỗi ngày, thay vì ép mình làm những việc vượt ngoài khả năng của bản thân?

Tags: Thiết lập mục tiêu , nhà khoa học , đi nhanh , đi chậm , đừng bao giờ dừng lại , dừng lại , việc nhỏ , tập trung , ép mình , ngoài khả năng , bản thân , baby steps , mục tiêu nhỏ , mục tiêu lớn