Tin tức, bài viết mới nhất về :

AI Google

CHẤN ĐỘNG: Trí tuệ nhân tạo Google đã có thể tự học mà không cần tới con người

CHẤN ĐỘNG: Trí tuệ nhân tạo Google đã có thể tự học mà không cần tới con người

10/19/2016 11:29:00 AM

Hơn bao hết, thời đại AI siêu thông minh sẽ điều khiển máy móc thay con người đang đến gần. Nhất là khi nền tảng trí tuệ nhân tạo thuộc bộ phận DeepMind của Google đã có thể tự học mà...

Tags: trí tuệ nhân tạo, hệ thống thần kinh, trả lời đúng, trí thông minh, trí thông minh nhân tạo, deepmind, Google, AI Google, cờ vây, con người, lập trình, tự học