Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xem bản đồ

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hệ thống định vị toàn cầu GPS ngừng hoạt động?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hệ thống định vị toàn cầu GPS ngừng hoạt động?

14/11/2019 02:11:39 PM

Đây sẽ là một thảm họa đối với những người ‘mù đường’ và không biết đọc bản đồ. Nhưng tác động của nó sẽ còn nghiêm trọng hơn thế.

Tags: Hệ thống định vị toàn cầu , thế giới xung quanh , xem bản đồ , thông tin thời gian thực