Tin tức, bài viết mới nhất về :

vông ty

[Tôi đi thuê] Tuyệt chiêu phỏng vấn với 1 câu hỏi duy nhất của CEO hãng Jobvite

[Tôi đi thuê] Tuyệt chiêu phỏng vấn với 1 câu hỏi duy nhất của CEO hãng Jobvite

11/30/2014 10:53:12 AM

Finnigan chỉ có 1 câu hỏi duy nhất dành cho mỗi ứng viên ngay khi họ vừa ngồi xuống ghế. Anh nói: “Hãy cho tôi thấy toàn bộ sự nghiệp của bạn từ khi bắt đầu cho tới bây giờ”.

Tags: phỏng vấn, CEO, ứng viên, phù hợp, vông ty, thành thật, phương pháp, tuyển dụng