Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tự nói

8 câu hãy tự nói với chính mình mỗi khi cả thế giới chống lại bạn

8 câu hãy tự nói với chính mình mỗi khi cả thế giới chống lại bạn

02/01/2017 07:41:00 PM

Không ai cứu mình, thì mình phải tự cứu lấy bản thân thoát khỏi bế tắc thôi!

Tags: tự nói , thế giới , chống lại , 8 câu nói , bản thân , bế tắc