Tin tức, bài viết mới nhất về :

trồi sụt

5 năm đi bán ở xứ người, nông sản Việt ngậm ngùi đi ngang

5 năm đi bán ở xứ người, nông sản Việt ngậm ngùi đi ngang

2/28/2017 8:12:00 AM

Sau 5 năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam chỉ tăng hơn 1 %. Trong cả khoảng thời gian này, giá trị nông sản xuất khẩu thậm chí còn có nhiều trồi sụt thất thường.

Tags: nông sản, tăng trưởng, xuất khẩu, kim ngạch, trồi sụt