Trí tuệ nhân tạo của Google vừa làm một bài thơ, hãy thử đọc xem bạn có hiểu gì không

16/05/2016 16:45 PM | Công nghệ

Kết quả là những lời lẽ AI viết ra cũng "sướt mướt" và đầy ám ảnh như các tác phẩm mẫu.

Các nhà nghiên cứu tại Google Brain, công ty AI chuyên thực hiện các dự án về deep learning đầu tháng này đã trình ra một bản thảo chi tiết các kỹ thuật họ sử dụng để dạy hệ thống AI viết tiểu thuyết – và kết quả thật sự ám ảnh đến mức không ngờ.

Bản thảo này trình bày chi tiết các các phương pháp dạy huấn luyện thống AI của Google trong đó có việc sử dụng hàng ngàn cuốn tiểu thuyết lãng mạn và các tác phẩm văn học khác. Các nhà nghiên cứu vạch ra một khung mẫu viết bao gồm 1 câu đầu, 1 câu cuối và các câu văn ở giữa kết nối, phát triển 2 ý trên.

Trong khi một số câu văn AI viết ra khá là vô nghĩa thì những câu khác lại đặc biệt cuốn hút (các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận những tài liệu nguồn được sử dụng để dạy AI thường có rất nhiều tình tiết).

Dưới đây là một bài thơ do hệ thống AI của Google viết ra (trừ 2 câu bôi đậm là khung mẫu các nhà nghiên cứu cho sẵn) sau khi đọc hàng đống tiểu thuyết lãng mạn.

this was the only way.

it was her turn to blink.

it was hard to tell.

it was time to move on.

he had to do it again.

they all looked at each other.

they all turned to look back.

they both turned to face him.

they both turned and walked away.

there is no one else in the world.

there is no one else in sight.

they were the only ones who mattered.

they were the only ones left.

he had to be with me.

she had to be with him.

i had to do this.

i wanted to kill him.

i started to cry.

i turned to him.

it made me want to cry.

no one had seen him since.

it made me feel uneasy.

no one had seen him.

the thought made me smile.

the pain was unbearable.

the crowd was silent.

the man called out.

the old man said.

the man asked.

Cùng chuyên mục
XEM